Hopp direkte til innhold

Selskapsrett

Vi leverer juridiske løsninger innen selskapsretten til store og små selskaper. Sammen med deg øker vi sannsynligheten for at du oppnår resultatet du ønsker.

Vår kunnskap setter deg i stand til å styre og strukturere selskapet slik det passer driften best. Vi vektlegger å forstå din kommersielle situasjon og utformer våre råd i samspill med deg.

Etablering til formering

Fra stiftelse via daglig drift og til store strukturendringer gir vi råd om hvordan selskapet bør forholde seg til regelverket.

Legal500 siterer kilder på at vi er «proactive and commercial» og viser til den «very knowledgeable» partneren vår, Per A. Dagslet.

Viktig fag

Selskapsretten er et sentralt rettsområde for oss. Vi løser vi daglig selskapsrettslige problemstillinger innenfor de fleste av virksomhetsområdene våre.

Våre advokater med spisskompetanse på skatt og kontrakter har også selskapsrettslig kompetanse. De kan bistå i forbindelse med oppkjøp og fusjoner. 

Dette bistår vi med

Mer konkret bistår vi selskapene ved strukturering og omdannelse av selskaper samt regler vedrørende selskapets formue og gjeld, utdelinger og generell organisasjon for øvrig. Videre hjelper vi klientene våre i spørsmål om aksjonærenes og selskaps­medlemmenes rettsstilling, med eierskifte og ved endring og opphør av selskapsforholdet.

Spesifikt har vi spisskompetanse innenfor følgende områder:

Videre gir vi råd og utfører prosessoppdrag innenfor de fleste områder av selskapsretten. Konkret dreier det seg om:

Vi hjelper klientene våre med å overholde og bruke regelverket i aksje- og allmennaksjeloven. Med oss på laget kan klientene enklere styre driften og gjennomføre store endringer, trygt og effektivt. 

Kontakt oss – når du har behov for juridisk rådgivning og bistand.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Selskapsrett