Hopp direkte til innhold

Pensjon

Vi er en ledende leverandør av pensjonsrettslig bistand. Vårt brede fagmiljø på pensjonsrett er sammensatt av erfarne advokater innen arbeidsrett, forsikring, finans og skatterett. Vi har omfattende erfaring med å yte bistand til livsforsikringsselskaper, pensjonskasser, forsikringsmeglere, arbeidsgivere og pensjonsberettigede.

GODE PENSJONSAVTALER

Pensjonen er arbeidstakerens sikkerhet. Vi har erfaringen og kunnskapen til å utforme omfattende pensjonsavtaler som både sikrer de som jobber i organisasjonen og organisasjonen selv.

Advokatene våre har forhandlet frem en av de største omstillingene i nyere skandinavisk næringslivshistorie.

Sammen med våre klienter lager vi gode og langsiktige avtaler som gir virksomheten handlingsrom, forutsigbarhet og trygghet.

VÅRE TJENESTER

Vi tilbyr rådgivning i forbindelse med foretakspensjon, innskuddspensjon, obligatorisk tjenestepensjon, tidligpensjon og AFP, offentlig pensjon, driftspensjoner, livrenter og individuelle pensjonsavtaler.

Tjenestene er blant annet knyttet til:

I FORKANT AV FAGUTVIKLINGEN

Vi har fulgt lovgivningsprosessene knyttet til ny pensjonslovgivning tett og har blant annet utgitt boken Obligatorisk tjenestepensjon: Pensjon til alle (2006) i samarbeid med Universitetsforlaget.

Vår partner Sven I. Steen har tidligere vært administrerende direktør i Fellesordningen for AFP, Sluttvederlagsordningen og Felleskontoret for LO/NHO ordningene.

Et annet sterkt navn er partneren Ingeborg Moen Borgerud.

Våre advokater holder jevnlig kurs og foredrag, både internt og eksternt.

Kontakt oss – når du har behov for juridisk rådgivning og bistand innen pensjon.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Pensjon