Hopp direkte til innhold

Offshore, oljeservice og shipping

Med et av Norges sterkeste team av advokater innen olje og gass har vi bred bransjeforståelse. Den kompetansen nyter også klientene våre innen offshore, oljeservice og shipping godt av.

Vi har arbeidet tett mot oljesektoren i over 40 år. Vi kjenner norsk sokkel, vi kjenner miljøet og rammevilkårene som leverandørene arbeider innenfor, og vi kjenner oppdragsgiverne deres – oljeselskapene.

Som et stort advokatfirma har vi bredden til å bistå i forbindelse med alle utfordringer som leverandørindustrien møter, fra oppstart av virksomhet og strukturering av eierskap, gjennom finansiering og produksjon av utstyr og innretninger, til drift og samarbeid med operatørene. 

Vi er den foretrukne juridiske rådgiver for leverandører som er ledende innen sine sektorer, som seismikkselskapet Shearwater GeoServices. Vi rådgir Teekay Petrojarl i deres FPSO-virksomhet og bistod Teekay Corp. i overtakelsen av Sevan Marine. Vi bistår en lang rekke rigg- og fartøyeiende selskaper i spørsmål om skatt og selskapsstruktur. Vi bistår jevnlig verft og andre offshoreentreprenører og vi var rådgiver for Single Buoy Moorings (SBM) i Yme-saken, en av de største og mest komplekse entreprisetvistene på norsk sokkel noensinne. I alle disse sakene har vår lange erfaring med bistand i triangelet oljeselskaper-leverandører-myndigheter gitt oss et særlig fortrinn.

Vi gir bistår med leverandørkontrakter, riggkontrakter, totalleveranse- og fabrikasjonskontrakter (herunder NF og NTK-standardene), FPSO-prosjekter, LNG-prosjekter, LNG shipping, terminal- og rørledningsprosjekter og raffineriprosjekter. Vi deltar ofte direkte i byggeprosjektene, gjerne innenfor klientenes organisasjoner. Vi har omfattende erfaring med bistand i tvister i slike prosjekter, både med megling, domstolstvister og voldgift. Vi rådgir også om finansieringsløsninger og selskapsstrukturer for prosjektene.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Offshore, oljeservice og shipping