Hopp direkte til innhold

Offentlig virksomhet, forvaltning

Vi kombinerer kunnskap om myndighetene med forretningsforståelse.

Nettopp derfor er vi betrodd samarbeidspartner hos norske myndigheter og statseide selskaper.

Vårt arbeid gjør det enklere for det offentlige å utøve myndighet. I selskaper hvor staten er aksjonær sørger vi for at selskapene lettere når sine forretningsmål.

Advokatene kan offentlig virksomhet

Blant våre advokater finner du flere med bakgrunn fra offentlige myndigheter.

Nytten av å kjenne til både offentlig og privat virksomhet kommer tydelig frem når vi dykker ned i de juridiske problemstillingene. Ikke bare kan vi reglene på området, vi vet også hvordan det offentlige jobber.

Juridiske team med spisskompetanse

Basert på de juridiske utfordringene i din situasjon setter vi sammen et tverrfaglig team med ulike spesialister. En slik arbeidsmåte bidrar til at du som klient både får nytte av vår juridiske spisskompetanse og helhetlige rådgivning. I samspill med deg definerer vi oppdraget og legger prosjektplanen.

Godt bemannet

Som et advokatfirma med tyngde innen olje og energi, EU- og konkurranserett og arbeidsliv er vi godt posisjonert når det gjelder å løse de juridiske problemene aktørene i offentlige sektor og tilknyttede foretak støter på.

Trygge og effektive anskaffelser

Sammen med deg som klient gjennomfører vi offentlige anskaffelser profesjonelt og forretningsmessig. Vi kvalitetssikrer prosessen og rådgir deg både juridisk og strategisk. 

Støttespiller for myndighetene

Vi har blant annet bidratt med juridisk ekspertise i den fastlåste konflikten i Sudan. Sammen med norske myndigheter lyktes vi i å utforme et avtaleverk begge partene kunne forenes om. 

Profilerte advokater med bred kompetanse

Ratingbyrået Chambers & Partners siterer kilder på at vi er «timely and cost-efficient, and has an excellent understanding of our business and our industry.»

Kontakt oss – når du har behov for juridisk rådgivning og bistand.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Offentlig virksomhet, forvaltning