Hopp direkte til innhold

Næringseiendom

Vi er et ledende kompetansemiljø med 35 spesialister innen eiendom.

Vi har gjennom flere tiår samarbeidet tett med flere av landets største eiendomsselskaper, entreprenører, eiendomsutviklere, tilretteleggere og verdipapirforetak, og har derfor opparbeidet oss en unik bransjekompetanse.

Vi følger markedsutviklingen nært, er oppdatert på markedstrender og kommersiell utvikling. Dette er vesentlig for å finne gode forretningsmessige løsninger, god verdiforvaltning og optimalisering av verdier. 

Spisskompetanse 

Vår rådgivning retter seg mot transaksjoner og strukturspørsmål, tvister, leieforhold, tomtefeste og utviklingsprosjekter, plan – og bygningsrett, ekspropriasjon, skatterettslige og selskapsrettslige forhold. 

Vi har spisskompetanse på følgende områder: 

Det er viktig å avdekke og håndtere risiko – både kommersielt og juridisk. 

Dyktige advokater

Ratingbyrået Chambers & Partners omtaler oss slik:

"You get excellent attention from this team. It's quick and seeks solutions over trying to win the battle".
"They're businesslike and know all about how the municipalities and the state work".

Partner Hans Henrik Kværne omtales som "one of the most experienced people around for property transactions. There aren't many situations that he hasn't been in. He is excellent, very intelligent and friendly".

De omtaler også at Partner Eilif S. Koch har "impressed clients and peers with his handling of real estate transactions. He assists with establishing, structuring and financing real estate projects."

Ratingbyrået Legal 500 beskriver oss slik:

"The outstanding and highly commercial Hans Henrik Kvaerne heads the practice at Arntzen de Besche, which is excellent for high-end real estate transactions." 

“Erling Høyte ‘does an excellent job’ on real estate transactions." 

"Thomas Øslebø has ‘in-depth real estate knowledge’ and ‘an eye for commercial details’."

Kontakt oss – når du har behov for juridisk rådgivning og bistand.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Næringseiendom