Hopp direkte til innhold

Mat og næringsmidler

Mat og næringsmidler er en av de største industriene innen norsk næringsliv. Bransjen er underlagt et strengt regelverk, som regulerer hele kjeden fra jord/sjø til bord. Regelverket stiller omfattende krav både til varenes innhold hva gjelder hensynet til helse, sikkerhet og kvalitet, og til presentasjon av og informasjon om produktene. Regelverket som i hovedsak bygger på EU/EØS-rett, er i stadig utvikling.

Arntzen de Besche holder seg oppdatert på både internasjonalt og nasjonalt regelverk. Vi kan derfor tilby oppdatert og skreddersydd rådgivning innenfor alle juridiske problemstillinger relatert til mat og næringsmidler.

Arntzen de Besche har omfattende erfaring med klienter fra hele verdikjeden, og representerer flere av de største produsentene og distributørene av mat og næringsmidler i Norge. Vår erfaring omfatter rådgivning innenfor alle de ulike sektorene i næringsmiddelindustrien. I tillegg representerer Arntzen de Besche klienter overfor norske mat- og forbrukermyndigheter, som Nærings- og fiskeridepartementet, Mattilsynet og Forbrukerombudet.

Mat- og næringsmiddeljuss har en rekke tilgrensende fagområder. Arntzen de Besche har et solid tverrfaglig miljø, med sterk kompetanse på fagområder som blant annet markedsrett, konkurranserett, offentlige anskaffelser, generell EØS-rett, alminnelig forvaltningsrett, skatterett og kontraktsrett. Vi har også et internasjonalt nettverk som kan benyttes ved behov.

Vi har spisskompetanse innenfor:

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Mat og næringsmidler