Hopp direkte til innhold

Legemidler & medisinteknisk utstyr

Vi gjør det enklere for virksomheter innen Life Science-sektoren å levere sine produkter til det norske markedet.

Vi er din juridiske og strategiske samarbeidspartner, enten du er en nyoppstartet bedrift eller en veletablert nasjonal eller internasjonal aktør. Vi bistår i alle grener innen life science-sektoren, og yter komplett rådgivning skreddersydd til din bedrift.

Lovgivningen innenfor næringsmiddel- og legemiddelindustrien er omfattende, kompleks og internasjonal. Våre klienter benytter oss innen regulatoriske spørsmål i forbindelse med legemidler og medisinsk utstyr, i tillegg til å trekke veksler på firmaets sterke stilling innen særskilte juridiske fagområder som offentlige anskaffelser, konkurranserett, markedsføringsrett, selskapsrett og kontraktsrett. Arbeidet vårt gjør drift og ledelse enklere og bidrar til at produktene får markedsadgang på en smidig og effektiv måte.

Vi bistår i alle ledd av forhandlinger med både myndigheter samt private aktører som grossist og detaljist. Dette inkluderer alle typer avtaler, herunder supply- og kvalitetsavtaler, lisensieringsavtaler, refusjonsavtaler, etc.

Regulatoriske spørsmål innen Life Science og Healthcare

Det oppstår en rekke juridiske problemstillinger når man ønsker å lansere et legemiddel eller medisinsk utstyr på markedet. Våre klienter har behov for råd i forbindelse med blant annet klinisk testing, merking, prising, markedsføring, import/eksport, tilvirkning og grossistvirksomhet. I tillegg kommer en rekke særskilte problemstillinger i forbindelse med bioteknologi.  

Vi håndterer komplekse forhold og gjør de oversiktlige, blant annet gjennom en god dialog med offentlige organer både hva gjelder tillatelser på ulike nivåer, tilsyn og rapportering mm.

Kjernekompetanse på offentlige anskaffelser og konkurranserett

De aller fleste selskap innen Life Science og Healthcare som ønsker å selge sine produkter i Norge, gjør dette gjennom offentlige anbud. Vi har et stort team som er eksperter innen offentlige anskaffelser, og som vil bidra til at ditt selskap vinner flere anbud. En rekke av våre advokater innehar inngående bransjekompetanse innen legemidler og medisinsk utstyr i tillegg til sin spisskompetanse på offentlige anskaffelser.

En rekke aktører i sektoren møter på konkurranserettslige problemstillinger. Dette kan være særskilte problemer knyttet til modeller for prising, parallelleksport eller distribusjonskontrakter. I tillegg har våre advokater høy kompetanse på å håndtere meldepliktige foretakssammenslutninger.

Rettighetsbeskyttelse og IP-strategi

De store verdier som kan ligge i Life Science og Healthcare bransjen er avhengig av at man har sikret seg den nødvendige rettslige beskyttelse. Forspranget på konkurrentene som ligger i et innovativt produkt eller ny type produksjonsmetode, vil forsvinne raskt dersom konkurrentene står fritt til å kopiere løsningen. Og et godt varemerke eller design kan miste mye av sin verdi dersom konkurrentene lager billige etterligninger. Å posisjonere seg i rettighetsjungelen krever en bevisst IP-strategi tilpasset din bedrift. Tiltak må treffes for å sikre nødvendig hemmelighold, avtaler med samarbeidspartnere og ansatte må sørge for riktig og tydelig fordeling av rettigheter, og patenter, varemerker og design må registreres. Våre advokater har ledende kompetanse innen IP-strategi og rettighetshåndtering, og hjelper deg med å optimalisere de verdiene som ligger i bedriftens immaterielle eiendeler.      

Verdiskapning for virksomheter av alle størrelser

Med erfaring fra hele verdikjeden kjenner vi de juridiske utfordringene du står overfor i dag – og de du møter i morgen. Et godt samarbeid er en forutsetning for et bra resultat.

I tillegg til å rådgi en rekke store internasjonale aktører, bistår vi også jevnlig startup-bedrifter innen sektoren med strategisk veiledning og juridiske råd om stiftelse av selskap, søknader om offentlig støtte, klinisk utprøving, CE-merking, markedsføringstillatelser og alle nødvendige steg for å selge et produkt på markedet.

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Legemidler & medisinteknisk utstyr