Hopp direkte til innhold

Kontraktsrett

Gode kontrakter er nøkkelen til suksess. De reduserer risikoen, forenkler styringen og hindrer problemer.

Forutsetningen for gode kontrakter er først og fremst forståelse og kunnskap om den aktuelle kommersielle virkelighet og bransje, samt kunnskap om regel- og rammeverket.

INVESTER I GODE KONTRAKTER

En viktig egenskap som skiller de korrekte fra de virkelig gode kontraktene er kreativitet i forhold til å finne gode løsninger som fungerer i praksis.

Advokatene våre har kunnskapen, forstår poenget raskt og har kommersiell teft.

De utmerker seg med evnen til å forene forretningsmålet med interessene til partene.

Gode kontrakter er en investering som kaster av seg hver dag, år etter år. Vår kompetanse setter oss i stand til å ta på oss de aller vanskeligste oppdragene.

OPPDAGER PROBLEMER TIDLIG

Vi gir råd på bakgrunn av klientens interesser og på bakgrunn av god kommersiell forståelse av din bransje. Oppfatter vi for eksempel at incentivene i avtalen kan true samarbeidet, er det vår oppgave å påpeke dette.

Vi sørger for å verne våre klienter mot tvister. Sammen med klienten angriper vi problemstillinger i forkant gjennom formuleringen av avtalen, slik at vi effektivt kan avverge konflikter.

Kommer det likevel til uenighet, har vi omfattende erfaring med å ivareta våre klienters interesser i rettsapparatet.

KONTRAKTER VI HAR SPESIELL ERFARING MED

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Kontraktsrett