Hopp direkte til innhold

Immaterialrett

Vi hjelper våre klienter med å forvalte og øke verdien av immaterielle rettigheter.

I dagens kunnskapsbaserte samfunn er en virksomhets immaterielle rettigheter en viktig strategisk og økonomisk ressurs. Sammen med kompetansen og erfaringen til medarbeiderne i virksomheten er det dette som danner grunnlag for innovasjon og verdiskapning.

Våre advokater yter bistand til et bredt spekter av kunnskapsbaserte virksomheter og bistår med beskyttelse, kommersialisering og håndheving av immaterielle rettigheter som patenter, opphavsrettslig vernet materiale, varemerker, firmanavn, domenenavn, design, og forretningshemmeligheter.

Stort spenn av klienter

Klientene våre omfatter blant annet universiteter og forskningsinstitusjoner, leverandør- og servicebedrifter, mediebedrifter og øvrige private og offentlige virksomheter.

Vårt miljø innen immaterialrett er en del av et etablert nettverk av verdens ledende rådgivningsmiljøer og patentrådgivere. Ved å bruke vårt nettverk kan vi koordinere oppdrag på tvers av landegrenser for våre klienter.

Beskyttelse

Våre advokater har bred erfaring med å bistå i forbindelse med etablering av nasjonale og internasjonale beskyttelsesstrategier for å sikre verdier av immaterielle rettigheter. Sammen med våre klienter legger vi en strategi for virksomhetens håndtering av immaterielle rettigheter for å maksimerer den kommersielle og strategiske verdien av virksomhetens intellektuelle kapital.

Kommersialisering

Immaterielle rettigheter må i mange tilfeller utnyttes, lisensieres eller overdras for å skape verdi. Vi rådgir våre klienter i forbindelse med selskapsetableringer, inngåelse og oppfølgning av teknologisamarbeidsavtaler, utviklingskontrakter, lisensavtaler mv. Vi har også betydelig erfaring med arbeid i internasjonale teknologiutviklingsprosjekter, særlig med kontraktsadministrasjon og håndtering av prosjektresultater/IPR. Vi vektlegger bransjekunnskap og teknologiforståelse, og er opptatt av å tilføre merverdi i klientenes prosesser og prosjekter.

Håndheving

Håndheving av immaterielle rettigheter er nødvendig for å hindre at andre drar nytte av de investeringer som virksomhetene har gjort. Andre ganger kan det være behov for å beskytte seg mot tredjemenns påstander om at virksomheten gjør inngrep. Vi bistår klienter i inngreps- og ugyldighetssaker. I tillegg koordinerer vi og gjennomfører «IPR due dilligence»-prosesser, «freedom to operate»-analyser etc.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Immaterialrett