Hopp direkte til innhold

Forsikring

Vi er en ledende leverandør av forsikringsrettslig bistand. Forsikring er et område der vi har spesielt lange tradisjoner. Vi yter bistand til selskaper, meglere, agenter så vel som eiere av forsikringsavtalen.

Vi bistår forsikringsselskaper og forsikringsklienter i forbindelse med alle spørsmål knyttet til følgende forsikringsformer:

Våre tjenester

Våre tjenester innen forsikring er blant annet knyttet til:

Langvarige klientrelasjoner

Våre gode og lange klientrelasjoner har gitt oss svært god bransjeforståelse samt innsikt i de utviklingstrendene som finnes i markedet.

Kontakt oss – når du har behov for juridisk rådgivning og bistand innen forsikring.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Forsikring