Hopp direkte til innhold

EU/EØS-rett

Arntzen de Besche er ledende innenfor generell EU/EØS-rett. Arntzen de Besche har et av landets bredeste og mest erfarne fagmiljø på dette feltet.

Vi bistår private virksomheter og offentlige organisasjoner med å tolke og anvende EØS-avtalen i praksis. På vegne av klienter foretar vi vurdering av om offentlige reguleringer og ordninger er i overenstemmelse med EØS-avtalens regler om fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital. Vi har mange års erfaring med å håndtere slike saker overfor EFTAs overvåkningsorgan, EFTA-domstolen og nasjonale domstoler.

Det krever inngående kjennskap til EØS-lovgivningen og rettspraksis for å kunne tolke og anvende EU- og EØS-retten på norske forhold og for å manøvrere innen EU- og EØS-systemet.

Innenfor Europa- og konkurranserett er Arntzen de Besche rangert som et av de aller fremste firmaene i Norge, blant annet av Legal 500 og Chambers & Partners.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: EU/EØS-rett