Hopp direkte til innhold

Børs- og verdipapirrett

Vi bidrar til at du kan føle juridisk trygghet på Børsen. Sammen med klienten håndterer vi spørsmål i forbindelse med noteringer, emisjoner, eie og forvaltning av verdipapirene.

Advokatene våre bistår både norske og internasjonale børsnoterte selskaper, investorer og verdipapirforetak.

Bred erfaring og stort fagmiljø

Våre advokater har både erfaring fra Børsen og fra det offentlige, og sørger for at kunnskapen og erfaringene kommer våre klienter til gode.

Erfaringen gir både et stort nettverk og god innsikt i hvordan myndighetene og børsaktørene tenker.

Hjelper deg på børs

Ved børsnoteringer utarbeider vi sammen med deg en klar strategi som sikrer at noteringen skjer så enkelt og raskt som mulig. Vi bistår ved prospektutforming og hjelper med å ivareta pliktene i henhold til regelverket.

Sørger for god organisering

For børsnoterte selskaper bidrar vi til å skape en god organisering. Klientene kommer til oss for å etablere og følge rutiner, lage gode avtaler og innrette virksomheten hensiktsmessig i forhold til regelverket.

I samarbeid med våre skatteadvokater sørger vi for at du får en best mulig skatteposisjon og ryddige kapitalforhold.

Team av spesialister

For å gi klienten den beste bistanden setter vi sammen team på tvers av fagområder.

Børsadvokatene samarbeider for eksempel med M&A-gruppen, og gir råd om eie og handel med finansielle instrumenter. Dette omfatter forholdet til myndigheter, børs og andre aktører innen finanssektoren.

For klienter gir det en visshet om at teamet kan gi råd ved enhver juridisk utfordring.

Dette bistår vi med

På følgende type oppdrag har vi hjulpet mange klienter:

Våre advokater har spesiell kompetanse blant annet innen følge regelverk:

Kontakt oss – når du har behov for juridisk rådgivning og bistand.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Børs- og verdipapirrett