Hopp direkte til innhold

Bank og finans

Vi dekker alle områder innen finansiering og har spisskompetanse innenfor olje og gass, shipping, offshore og luftfart.

Vi bistår både de som søker finansiering, bankene eller andre långivere som skaffer kapitalen til veie.

I samarbeid med vår klienter utarbeider, eller gjennomgår vi alle deler av lånedokumentasjonen. Vi deltar i forhandlingene om vilkårene i låneavtaler og tilknyttet dokumentasjon, slik som interkreditoravtaler, der det er aktuelt.

Uavhengig av hvilken type finansiering det er snakk om, står vi beredt til å hjelpe klientene våre, enten det er banker, finansinstitusjoner, obligasjonseiere, private equity fond eller låntakerselskaper innenfor olje og gass, offshore og shipping samt flybransjen.

Tydelig rådgivning

I rådgivningen vår er vi seriøse, vennlige og profesjonelle. Det er ikke alle kamper vi mener bør tas, men vi opptrer bestemt når vi må. Vi er tydelig på det vi mener er den beste fremgangsmåten og vi er opptatt av å skille mellom hva som er viktig og mindre viktig for klienten.

Stort internasjonalt nettverk

Finansiering har ofte internasjonale elementer. Da henter vi inn relevant kompetanse fra vårt nettverk, som vi mener er best egnet til det konkrete oppdraget.

Vi har et omfattende internasjonalt kontaktnett og er blant annet assosiert medlem i Loan Market Association (LMA).

Skreddersydde team

Våre klienter skal nyte godt av vår dybdekunnskap på alle relevante felt. Dersom en finansiering inkluderer spørsmål knyttet til andre rettsområder, enten det er skatterett, petroleumsrett, verdipapirrett eller andre rettsområder, kobler vi inn fagseksperter fra våre andre avdelinger.

Spesielt god kunnskap om oljebransjen

Firmaet vårt har gjennom 40 år bistått selskaper og myndigheter innen petroleumsvirksomheten. Det har gitt oss en spesielt god innsikt i reglene som gjelder for aktørene innen den bransjen.

Det er mange klienter innenfor petroleum og offshore som kommer til oss – og blir værende. 

Restrukturering og insolvens

Restrukturering og insolvens er andre områder hvor vi har betydelig erfaring. Vi bidrar til å sikre og drive inn utsatte og misligholdte engasjementer – både i Norge og i utlandet.

Vår rådgivning omfatter:

Kontakt oss – når du har behov for juridisk rådgivning og bistand.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Bank og finans