Hopp direkte til innhold

Private equity og kapitalforvaltning

Advokatene våre forener kommersiell teft med evnen til å finne gode juridiske løsninger.

Advokatene våre har erfaring fra både privat og offentlig virksomhet, både som ansatte, styremedlemmer og kontrollkomitemedlemmer i banker, finansinstitusjoner og verdipapirforetak samt fra Finansdepartementet og Finanstilsynet.

Dette gir god forretningsforståelse og sterk juridisk kompetanse som gjør det mulig å tenke ut nye og verdiskapende løsninger. 

Spisskompetanse

All jus som regulerer virksomhet innen finans og finansielle instrumenter er en del av vår ekspertise. Følgende områder hører til spisskompetansen vår:

Klientene svarer på profesjonalitet

Vi samarbeider med noen av de største aktørene innen bank og finans. Ifølge ratingbyrået Legal 500 gir vi «impeccable advice» til norske og utenlandske banker. Chambers siterer kilder på at vi er «extremely strong on oil and gas-related financing».

Oppdragene våre knyttet til bank og finans blir stadig flere og mer kompliserte - ambisjonene øker i takt med tilliten.

Internasjonalt kontaktnett

Nettverket vårt inkluderer internasjonale finansinstitusjoner og ledende internasjonale advokatfirmaer.

Finansjuridiske spørsmål er ofte internasjonale. Vårt nettverk setter oss i stand til å håndtere internasjonale spørsmål og elementer til nytte for kundene våre.

Aktive med integritet

Vi tar initiativ i samarbeidet og foreslår løsninger som kommer klienten til gode.

Vi skal aldri gi klienten noe de ikke etterspør; advokatene våre skal alltid handle med integritet og fokusere på det som er vesentlig for å ivareta klientens interesser.

Kapitalforvaltning

Nesten ingen rettsområder er så gjennomregulert som kapitalforvaltning. Det holder ikke bare å kjenne reglene. Våre advokater vet også hva som skjer i markedet - og hos myndighetene.

Vi løser juridiske utfordringer for investeringsmiljøer, private equityselskaper og andre investorer som ønsker å plassere egenkapital.

I samarbeid med våre klienter skaper vi forutsetninger for utvikling og vekst. 

Vi kjenner myndighetene 

Godt juridisk arbeid forutsetter detaljkunnskap om reglene for kapitalforvaltning. Uten det juridiske fundamentet på plass øker risikoen for feil.

Det alene garanterer ikke for et godt resultat. Vi må også vite hvordan de politiske organene tenker – i dag og i morgen.

Vi vet når myndighetene setter foten ned. 

Integritet til å si nei

Uten integritet oppnår man lite.

Den verdien gir oss en styrke som advokatfirma: våre klienter vet at vi arbeider for deres interesser. 

Nye forretningsmodeller gav oss kunnskap

Finanskrisen endret alt. Denne erfaringen gir oss dypere bransjekunnskap. Det som tidligere var lønnsomt ble ulønnsomt.

Vi er med på å utvikle nye og bærekraftige forretningsmodeller.

Innsikt fra to perspektiver

Våre advokater har hatt verv i og har erfaring fra forretningsbanker, verdipapirforetak, fond og investeringselskaper.

Vi har også advokater med bakgrunn fra Banklovkommisjonen, Finansdepartementet og Finanstilsynet.

Når vi kombinerer privat og offentlig innsikt, angriper vi juridiske spørsmål fra to vinkler. Dette gir klientene våre en konkurransefordel.

Kommersiell teft og god myndighetskontakt

Mange velger oss som juridiske rådgivere når store verdier skal plasseres. Vi har erfaring fra operativt arbeid i bransjen og god innsikt i myndighetenes reguleringsarbeid.

Sammen med deg som klient setter vi trygge og stabile rammer slik at du kan skape verdier.

Kontakt oss – når du har behov for juridisk rådgivning og bistand.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Private equity og kapitalforvaltning