Hopp direkte til innhold

Arbeidsrett

Vi har Norges ledende fagmiljø innen arbeidsrett. Vår arbeidslivsavdeling er blant landets største og har betydelig kunnskap innen kollektiv og individuell arbeidsrett både nasjonalt og internasjonalt.

Dyktige advokater

Ratingbyrået Chambers & Partners sier vi har «first-class employment lawyers» og fremhever partner Lars Holo som «an extremely famous and brilliant employment lawyer, who has a lot of big cases». De trekker også frem Tron Dalheim og Ingeborg Moen Borgerud som ledende på fagområdet. Ingeborg Moen Borgerud ledet Arbeidslivslovutvalget. Innstillingen derfra munnet ut i dagens arbeidsmiljølov. Andre sterke navn hos oss er Sven Iver Steen, Knut Marius Sture og Håvard Sandnes.

Ratingbyrået Legal 500 peker på at arbeidsrettsgruppen «always delivers on time and has solid industry knowledge» og definerer oss som et ledende advokatfirma.

Våre advokater holder jevnlig foredrag og publiserer bøker og artikler om aktuelle spørsmål innenfor arbeidsretten.

Tydelig rådgivning

Vi legger stor vekt på kjennskap til klientens virksomhet. På den måten kan vi gi konkrete råd og ivareta klientens interesser best mulig.

Våre advokater har erfaring fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, større private virksomheter, offentlig forvaltning og domstolene.

Vi bistår i konkrete tvistesaker for Arbeidsretten, de alminnelige domstoler og i voldgiftsoppdrag. I tillegg tilbyr vi bistand knyttet til pensjonsrett, tjenestemannsrett og sjømannsrett.

Nødvendige omstillinger

Vi har betydelig erfaring og kompetanse knyttet til rådgivning og bistand i forhandlinger og prosessoppdrag ved opphør og endring av ansettelsesforhold, særlig på ledelsesnivå.

Våre advokater sørger for at omorganiseringer skjer på en ryddig måte.

Klienter og tjenester

Blant våre klienter finner vi både virksomheter, organisasjoner, offentlige institusjoner og privatpersoner. Våre arbeidsrettsadvokater hjelper arbeidsgivere med å skape gode arbeidsplasser med evne til fleksibilitet og omstilling.

Rådgivningen omfatter følgende områder:

AdeB Forum: Praktisk arbeidsrett

«AdeB Forum - Praktisk Arbeidsrett» er en plattform for HR ledere og andre med HR-relaterte oppgaver. Forumet er praktisk rettet og har som formål å drøfte aktuelle arbeidsrettslige temaer og problemstillinger på et faglig høyt nivå. Samlingene avholdes kvartalsvis i Oslo, Stavanger og Trondheim. Les mer om forumet her.

Betenkninger som gir oversikt

På oppdrag fra ulike klienter og klientgrupper utfører vi arbeidsrettslige betenkninger. I vårt arbeid gjør vi kompliserte problemstillinger håndterbare for klientene.

Kontakt oss – når du har behov for juridisk rådgivning og bistand.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Arbeidsrett