Hopp direkte til innhold

Kompetanseutvikling

Som advokatfirma med store ambisjoner rekrutterer vi de beste kandidatene. Og vi sørger for at alle de flinke folkene som jobber hos oss utvikler seg og opplever fremgang.

Vi satser på de som vil lære mer. Som stolt kunnskapsbedrift utvikler vi kompetansen vår målrettet. Konkurransen er tøff, og klientene går dit kompetansen er. Derfor investerer vi tungt i de som jobber hos oss. Kun på den måten kan vi til enhver tid levere juridisk arbeid av topp kvalitet.

AdeB stiller høye krav til at medarbeiderne våre leverer. Til gjengjeld tilbyr vi gode karriere- og utviklingsmuligheter.

Læring og videreutvikling preger hverdagen hos oss. Det er enkelt å henvende seg til kolleger og lett å få hjelp. Vi mener at det ligger en stor verdi i at erfarne samarbeider tett med nyansatte.

Vi stimulerer til kunnskapsutveksling og kunnskapsdeling gjennom hele organisasjonen.

AdeB-akademiet

Gjennom AdeB-akademiet sørger vi for kontinuerlig opplæring og utvikling av alle våre ansatte. Kurs, seminarer, erfaringsutveksling og kunnskapsdeling er høyt prioritert.

Spennvidden er stor. Den ene uken går vi gjennom den siste utviklingen i Europaretten, den andre uken oppdaterer vi oss på moderne juridisk engelsk.

Vi engasjerer eksperter som foredragsholdere fra både egne rekker og fra andre institusjoner, for å sikre topp kvalifiserte og motiverte medarbeidere i alle ledd.

Vår kompetanseutvikling skal komme våre klienter til gode.

Spørsmål om AdeB-akademiet kan rettes til vår kunnskapsforvalter Hanne E. Strømø

Karriereløpet for våre advokater

Advokatfullmektig

Når du starter som fullmektig vil du bli tilknyttet et av våre forretningsområder. I mange saker vil du jobbe i team med partner og andre advokater. Vi kan love deg en bratt læringskurve og god faglig utvikling. Vårt mål er at du skal få din bevilling i løpet av et par års tid.

Fast advokat

Som fast advokat vil du kunne opptre som saksansvarlig advokat, og få større oppgaver og ansvar. Du vil en være viktig støttespiller og bidragsyter i ditt team. I rollen som fast advokat kan du forfremmes til senioradvokat.

Senioradvokat

Som senioradvokat vil du jobbe tettere med klientene, og vil kunne håndtere store helhetlige saker. Du vil også kunne lede andre medarbeidere, og i større grad delta i firmaets markedsarbeid.

I de senere årene har mange senioradvokater i AdeB blitt tatt opp som partnere i advokatfirmaet.

Kontaktpersoner