Hopp direkte til innhold

Arbeidsmiljøet i Arntzen de Besche

Vi jobber målrettet for å skape et miljø preget av åpenhet og mangfold. Vi legger til rette for sosiale arenaer som øker trivselen og skaper samhold. Vi har en uformell omgangstone, kombinert med bred og dyp fagkunnskap. Vi er stolte av arbeidsmiljøet vårt.

Teamarbeid og fleksibilitet gir work/life balance

Vi jobber med krevende og store saker hvor alle forventer solide leveranser innenfor korte tidsrammer. Teamarbeid og fleksibilitet gjør at alle kan delta i utfordrende saker - uansett hvilken livssituasjon de er i. Vår hverdag gir rom til å dyrke både interesser og familieliv ved siden av interessant og utviklende arbeid. Vi ønsker at advokatene våre lykkes på flere arenaer i livet. Derfor er vi fleksible og legger til rette for at man skal kunne forene karrieren med familielivet.

Fadderordning

Alle som starter hos oss får tildelt en fadder. Fadderen hjelper deg som er nyansatt med å bli en del av firmaet – både faglig og sosialt. Han eller hun viser deg rundt, forklarer hvordan ting fungerer og introduserer deg for alle.

Vi måler arbeidsglede

Hvert år måler vi arbeidsgleden blant våre medarbeidere. Arbeidsmiljøundersøkelsen hjelper oss med å finne ut hva vi gjør riktig - og hva vi kan gjøre bedre.

Verdiene våre former arbeidsmiljøet

Vi har jobbet mye og langsiktig med arbeidsmiljøet. Verdiene våre ligger til grunn for alt vi gjør. Det gjenspeiler seg i både hvem vi er vi, hvem vi rekrutterer, hvordan vi jobber, hvordan vi fremstår og hvordan vi oppfører oss overfor hverandre.

Dette er våre verdier:

Kontaktpersoner