logo

Eiendomsrett

Våre advokater er spesialister innenfor alle sider av eiendomsbransjen. Vi bistår i komplekse transaksjoner, finansiering, utviklingsprosjekter knyttet til både bolig og næring, offentligrettslige forhold, plan- og bygningsrett, partnerskap/samarbeidsmodeller, leieavtaler, og tvisteløsning. Vi er et bredt sammensatt og erfarent team som jobber med å avdekke og håndtere risiko - både juridisk og kommersielt.

Rådgivning fra våre advokater

Teamet vårt består av 37 spesialister, som har samarbeidet tett med flere av landets største eiendomsselskaper, entreprenører, eiendomsutviklere, tilretteleggere, verdipapirforetak og eiendomsinvestorer gjennom flere tiår. Vi gir råd innenfor

 • kjøp, salg og strukturering av eiendomstransaksjoner
 • finansiering
 • syndikater/prosjektfinansiering
 • fondsstrukturer
 • selskapsgjennomgang (due diligence)
 • skatt og merverdiavgift
 • leiekontrakter
 • tomtefeste
 • utviklingsprosjekter og transformasjonsprosjekter (bolig og næring)
 • eiendomsdannelse og eiendomsstrukturer
 • plan- og bygningsrett
 • tvisteløsning
 • IPD-kontrakter og offentlig-privat samarbeid
 • miljø og energi

Strategiske rådgivere

Vi bistår alle deler av eiendomsbransjen, og har sett hvordan konjunkturer og markedsbetingelser varierer og påvirker næringen både juridisk og kommersielt. Denne erfaringen er vesentlig for å finne gode forretningsmessige løsninger, gi god verdiforvaltning og være gode strategiske rådgivere for kundene våre.

Bærekraft, grønn finansiering, miljøsertifisering og energioptimalisering har hatt stor innvirkning på bransjen, og vil fortsatt ha det i årene fremover. Miljørett og forurensningsloven har stor påvirkning både i transaksjoner og i utbyggingsprosjekter. Vi har betydelig erfaring knyttet til dette i forbindelse med utbyggingen av flere store industriområder i Norge.

Dette kan du forvente av oss

Vårt team dekker hele eiendomsbransjen. Våre advokater har jobbet med noen av de største eiendomstransaksjonene og utviklingsprosjektene i landet, flere av de største transformasjonsprosjektene, og kjøp og salg av samfunnskritisk infrastruktur og næringsparker. Vi har forhandlet større og komplekse leieavtaler, og gitt råd i kompliserte tvister. Vi setter sammen kompakte team som sikrer effektive prosjektprosesser og høy gjennomføringsevne.

Hos oss får du én hovedkontakt. Vi setter inn den advokaten som best kan hjelpe din virksomhet, slik at du til alltid har riktig ekspertise på oppdraget.