logo

EUs nye forordning om utenlandske subsidier – hva må norske foretak som er involvert i transaksjoner vite?

07:00 - 08:00

19. april

Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til frokostseminar hvor vi ser nærmere på EUs nye forordning (2022/2560) om utenlandske subsidier fra tredjeland som er konkurransevridende i EUs indre marked. Vi serverer frokost fra kl. 08.30.

Forordningen er per i dag ikke en del av EØS-avtalen, men norske foretak vil uansett kunne bli berørt av de nye reglene. Det er fordi forordningen gir EU-kommisjonen en ny verktøykasse som har store likheter med reglene om konkurranserettslig fusjonskontroll, statsstøtte i EU/EØS og offentlige anskaffelser.

Hva betyr dette for norske foretak?

I EUs medlemsland har næringslivet og det offentlige forberedt seg en stund. Det er foreløpig ikke avklart om Norge vil innføre tilsvarende regler eller hvordan norske aktører (foretak og det offentlige) vil påvirkes.

Forordningen innebærer at dersom foretak i EU mottar subsidier fra tredjeland, kan det innebære forpliktelser om melding til EU-kommisjonen ved transaksjoner over en viss størrelse. EU-kommisjonen kan også på eget initiativ iverksette tiltak for å hindre konkurransevridende virkninger av subsidier fra tredjeland til foretak i EU. På anskaffelsesområdet innføres det videre en meldeplikt i store konkurranser for foretak (inkludert underleverandører) som deltar i anbudskonkurranser i EU.

Hvordan bør man forberede seg?

Forordningen vil gjelde for EU-land fra 12. juli 2023. Forordningens regler om meldeplikt (inkl. iverksettelsesforbud) for implementering av transaksjoner vil gjelde fra 12. oktober 2023. Vi vil gjennomgå flere problemstillinger i seminaret:

· Vil Norge kunne oppfattes som tredjeland og at statsstøtte fra norske myndigheter derfor kan anses som «foreign subsidies» med de konsekvensene det medfører?

· Hva er formålet med EU-kommisjonens nye verktøykasse?

· Hva er anvendelsesområdet (geografisk og hvem omfattes av reglene)?

· Kan Norge gjennomføre forordningen i norsk rett eller eventuelt lage et lignende kontrollregime for utenlandske subsidier?

· Hvilke transaksjoner er meldepliktige (inkludert iverksettelsesforbud) overfor EU-kommisjonen?

· Hva er konsekvensene ved brudd på reglene i forordningen – bøter, tilbakebetaling av subsidiene, avhjelpende tiltak eller blokkering av transaksjoner?

Advokater fra Arntzen de Besche vil være foredragsholdere. For de som ikke har anledning til å møte fysisk, vil det også være mulighet til å delta digitalt.