logo
Hanna Svestad Løkholm

Fast advokatOslo

Hanna Svestad Løkholm

Hanna bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere med spørsmål innen hele det arbeidsrettslige spekteret. Hun har god erfaring med rådgivning knyttet til blant annet arbeidstid, midlertidig ansettelse og innleie, transaksjoner, oppsigelse og avskjed, tariffrettslige spørsmål og tvisteløsning.

Hanna har bistått i flere omorganiserings- og nedbemanningsprosesser, og har erfaring med håndtering og oppfølging av personalsaker, også for domstolene. Med god kompetanse på varslingssaker, har hun bistått flere klienter med oppfølging av innkomne varsler, inkludert gjennomføring av faktaundersøkelse.

Videre har hun god kunnskap og erfaring med statsansatterett. Hun har bistått flere arbeidsgivere i offentlig sektor med ulike problemstillinger, blant annet knyttet til oppsigelse og avskjed, fleksibel arbeidstid, innsyn og midlertidig ansettelse.

Erfaring

2022 -

Artnzen de Besche

Fast advokat

2019 - 2021

Arntzen de Besche

Advokatfullmektig

2016 - 2018

Diverse advokatfirmaer

Trainee

2016 - 2018

Universitetet i Oslo

Oppgaveretter

2016 - 2017

Universitetet i Oslo

Kollokviegruppeveileder

Utdanning

2017

Universitat Pompeu Fabra

Spesialemner som en del av den norske mastergraden

2013 - 2018

Universitetet i Oslo

Master i rettsvitenskap

Aktuelt

Se alle

7. januar 2022

Nyhetsbrev: Pensjonssparing fra første krone og dag

Den 1. januar 2022 ble det innført flere endringer i ulike lover knyttet til tjenestepensjon. Endringene er svært relevante for de fleste arbeidsgivere, og kan innebære et behov for å gjøre justeringer i pensjonsordningen.

22. desember 2021

Nyhetsbrev: Avgjørelse fra Høyesterett – arbeidsgivers adgang til lønnstrekk

Den 17. desember 2021 avsa Høyesterett dom i en sak som gjaldt arbeidsgivers adgang til å forhåndsavtale trekk i lønn. Høyesterett kom til at arbeidsgivers trekk i lønn var ulovlig og slår fast at en standardklausul i ansettelsesavtalen om at arbeidsgiver kan foreta trekk i lønn ved feilutbetaling normalt ikke vil være tilstrekkelig.
0/0

Hva har vi gjort

0/0