logo
Eirik Nakstad

SenioradvokatOslo

Eirik Nakstad

Eirik bistår klienter med ulike former for tvisteløsning og rådgivning. Han har en variert praksis som dekker flere bransjer, og særlig kompetanse innenfor erstatningsrett, kontraktsrett, selskapsrett, og forsikringsrett. Eirik har også erfaring fra flere internasjonale voldgiftssaker, granskninger, saker om bevistilgang og saker om midlertidig sikring av krav/arrest.

Klientene kjenner Eirik som en erfaren og faglig sterk prosedyreadvokat, som jobber for å finne løsninger utenfor domstolene. Som rådgiver er han opptatt av å gi tydelige og pragmatiske råd.

Eirik er forfatter av kommentarutgaven til den nye revisorloven som trådte i kraft 1. januar 2021. Han holder jevnlig foredrag i ulike bransjeforum, foreleser for mastergradsstudenter ved Norges Handelshøyskole (NHH), og har forelest ved det juridiske fakultetet i Bergen.

Erfaring

2021 -

Arntzen de Besche

Senioradvokat

2021

KPMG

Konsulent (Secondment)

2019 - 2021

Arntzen de Besche

Fast advokat

2016 - 2019

Universitetet i Bergen

Ekstern sensor

2016 - 2018

Arntzen de Besche

Advokatfullmektig

2014 - 2016

Diverse advokatfirmaer

Trainee

2013 - 2015

Universitetet i Bergen

Kollokviegruppeleder/vitenskapelig assistent

Utdanning

2016

University of Queensland

Spesialemner som en del av den norske mastergraden

2011 - 2016

Universitetet i Bergen

Master i rettsvitenskap

Aktuelt

Se alle

16. april 2021

Artikkel: Nye regler om overtredelsesgebyr

Hva er et overtredelsesgebyr og hva innebærer de nye reglene? Hvem kan ilegges overtredelsesgebyr og hvilke vilkår må være oppfylt? Hvilke momenter kan vektlegges ved vurderingen og ved utmålingen av et eventuelt overtredelsesgebyr? Disse spørsmålene behandles nærmere i artikkelen.

2. mars 2021

Lovkommentar til Revisorloven og revisjonsforordningen

Terje Granvang og Eirik Nakstad fra Arntzen de Besche har skrevet lovkommentaren til den nye revisorloven og revisjonsforordningen. Den nye loven og forordningen trådte i kraft 1. januar 2021 og er mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne.
0/0