logo

Aktuelt

Se alle

21. april 2022

Nyhetsbrev: Arbeidsrett - nytt i Q1 2022

Våre arbeidsrettseksperter oppsummerer nyheter innen arbeidsrettsfeltet i årets første kvartal, og gir en oversikt over hva som ventes fremover.

22. desember 2021

Nyhetsbrev: Avgjørelse fra Høyesterett – arbeidsgivers adgang til lønnstrekk

Den 17. desember 2021 avsa Høyesterett dom i en sak som gjaldt arbeidsgivers adgang til å forhåndsavtale trekk i lønn. Høyesterett kom til at arbeidsgivers trekk i lønn var ulovlig og slår fast at en standardklausul i ansettelsesavtalen om at arbeidsgiver kan foreta trekk i lønn ved feilutbetaling normalt ikke vil være tilstrekkelig.

2. desember 2021

Stor interesse for årets arbeidsrettseminar

Denne uken holdt vi vårt årlige arbeidsrettseminar i Oslo, som tok for seg sentrale spørsmål fra arbeidsgivers daglige utfordringer. Etter en innledende runde med gjennomgang av nyere rettspraksis, ble det i årets seminar lagt vekt på blant annet regulering av hjemmekontor og oppfølging av ansatte som er sykemeldte. Vi fikk også innsikt i hva vi kan forvente oss av endringer fra den nye regjeringen, og ikke minst Fougner-utvalgets syn på fremtidens arbeidsliv.

13. september 2021

Norges største innkjøpere velger Arntzen de Besche

Når Norges største innkjøpere av juridiske tjenester skal rangere landets beste advokatfirmaer innen arbeidsrett, plasserer de Arntzen de Besche på toppen av listen. I løpet av de siste fire årene har fire nye partnere tatt plass. Frode Martin Toftevåg, Mira Tengesdal Torstenbø, Agathe Løwenborg og Christian Backe utgjør en ny generasjon arbeidsrettpartnere som blir lagt merke til.

11. januar 2021

Det årlige arbeidsrettsseminaret

Arntzen de Besche har i mer enn 10 år gjennomført sitt årlige heldagsseminar om arbeidsrettslige temaer. Dette er et seminar med foredrag innenfor en rekke dagsaktuelle temaer, hvor deltakerne får faglig påfyll fra noen av landets ledende advokater innenfor arbeidsrett.
0/0