logo
Anne Kathrine Sande

AdvokatfullmektigOslo

Anne Kathrine Sande

Anne bistår norske og internasjonale klienter i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter og øvrige selskapsrettslige problemstillinger, inkludert noteringsprosesser og utstedelse av obligasjoner. Anne er også en del av firmaets antihvitvaskingsteam og har erfaring fra et secondment hos Oslo Børs hvor hun arbeidet på avdelingen Compliance- og Markedsovervåkning. Her jobbet hun med risk & compliance, antihvitvasking og GDPR, i tillegg til at hun bistod med løpende juridiske problemstillinger.

Hennes masteroppgave omhandlet kontraktsrett med tittelen «Avtalebinding ved forhandlinger - Grensen mellom uforpliktede forhandlinger og avtalerettslig bundethet etter modell om suksessiv binding». Videre tok hun tre spesialemner under sin mastergrad: Individuell Arbeidsrett, Tilvirkningskontrakter og International Environmental Law.

Erfaring

2019 -

Arntzen de Besche

Advokatfullmektig

2021

Oslo Børs

Secondment

2016 - 2018

Diverse advokatfirmaer

Trainee

Utdanning

2018

Universitetet i Oslo

Spesialemner som en del av den norske mastergraden

2013 - 2018

Universitetet i Bergen

Master i rettsvitenskap