logo

Prosjekter

7. juli 2022

Arntzen de Besche bistår i ny milliardtransaksjon innenfor fiber, bredbånd, nett og produksjon

Arntzen de Besche har bistått energiselskapene Trollfjord AS og Andøy Energi Holding AS i forbindelse med inngåelse av transaksjonsavtaler med Nordkraft AS. Avtalene ble signert 7. juli 2022, og innebærer at de tre konsernene samler all fiber- og bredbåndsvirksomhet i ett uavhengig felleseid konsern med hovedkontor i Stokmarknes, mens nett- og produksjonsvirksomheten samles under Nordkraft-konsernet hvor Trollfjord AS og Andøy Energi Holding AS går inn som eiere. Den totale transaksjonsverdien er ca 7,5 milliarder norske kroner.

15. januar 2022

Arntzen de Besche bistår den europeiske energigiganten E.ON i avtale om strategisk samarbeid med Horisont Energi

Den europeiske energigiganten E. ON kunngjorde onsdag at de har inngått en strategisk samarbeidsavtale med det norske børsnoterte selskapet Horisont Energi, et ren energiselskap med planer om å omdanne gass til ammoniakk og hydrogen, og å tilby CO2-transport og -lagring. E.ON vil som en del av dette samarbeidet kjøpe en eierandel på 25 prosent i Horisont Energi. Arntzen de Besche bistår E.ON som juridisk rådgiver i transaksjonen.

12. januar 2022

Arntzen de Besche bistår NTS i transaksjon med NRS

Lakseoppdretterne NTS og Norway Royal Salmon (NRS) har inngått en transaksjonsavtale med sikte på å slå sammen NRS med NTS’ heleide oppdrettsselskap SalmoNor. Arntzen de Besche bistår NTS som juridisk rådgiver i denne transaksjonen, som skaper verdens sjette største lakseoppdrettsselskap.

16. juli 2021

Arntzen de Besche har bistått NTS ASA med bud på Norway Royal Salmon ASA

NTS ASA har i dag fremsatt et bud på samtlige aksjer i Norway Royal Salmon ASA (NRS). Med en pris på 209 kroner per aksje ender budet på 9,4 milliarder norske kroner, nesten to milliarder mer enn markedsverdi før fremsettelse av budet. Arntzen de Besche har vært juridisk rådgiver for dette budet som er den siste i en rekke større og komplekse transaksjoner hvor de har bistått NTS ASA, senest ved fusjon med Salmonor AS, kunngjort 2. juni 2021, med en verdi på ca. 3 milliarder kroner.

2. juni 2021

Datterselskap av NTS og SalmoNor fusjonerer

Styret i NTS ASA («NTS») og styret i SalmoNor AS («SalmoNor») kunngjorde 2. juni at de har inngått avtale om fusjon av NTS’ datterselskap Midt-Norsk Havbruk AS og SalmoNor AS. SalmoNor AS verdsettes til 2 975 millioner i transaksjonen.

23. desember 2020

Arntzen de Besche bistår Glommen Mjøsen Skog

Den 23. desember kunngjorde Glommen Mjøsen Skog SA at de selger 12 % av aksjene i Moelven Industrier ASA til Kommunal landspensjonskasse (KLP). Gjennom transaksjonen investerer KLP om lag 290 millioner i selskapet.

19. november 2020

Bonnier Books kjøper 70 % av Strawberry Publishing

Arntzen de Besche har bistått Bonnier Books AB i kjøp av 70 % av det norske forlaget Strawberry Publishing AS. De resterende 30 % av aksjene vil fortsatt eies av Petter Stordalen og de tre andre gründerne av Strawberry Publishing og selskapet vil beholde sitt nåværende navn. Oppkjøpet omfavner en rekke forfattere som Jørn Lier Horst, Anne B. Ragde, Jojo Moyes, Sally Rooney, Sophie Elise, Unni Lindell og Camilla Läckberg.

18. november 2020

Arntzen de Besche bistår KMC Properties i transaksjon

Storm Real Estate ASA (OSE: STORM) kunngjorde 17. november at de har inngått en avtale for kjøp av 100 % av aksjene i KMC Properties AS ("KMC") for ca. NOK 1 milliard (NOK 1.076 millioner). KMC er et privateid eiendomsselskap, som eies 53 prosent av EBE Eiendom AS, et selskap kontrollert av familiene Bekken og Thoresen og 47 prosent av Witzøe-familiens investeringsselskap Kverva Industrier AS.

4. november 2020

Arntzen de Besche bistår Norsk Industri

Grønn energi er i rivende utvikling - en utvikling som Arntzen de Besche ønsker å være del av og pådriver for. Vi har de siste månedene hatt gleden av å bidra til den nye rapporten om rammeverk om offshore havvind som Norsk Industri v/ Arbeidsutvalget for fornybar energi til havs har laget.

15. oktober 2020

Bistår Sweco i oppkjøp

Arntzen de Besche har bistått Sweco Norge AS i forbindelse med kjøp av TAG Arkitekter AS. Dette er det første arkitektselskapet i Norge som Sweco kjøper. Avtalen ble kunngjort 15. oktober.

20. juli 2020

Arntzen de Besche bistår i kjøp av eiendomsportefølje fra Telenor

Et industrielt investorkonsortium bestående av Fredensborg, Fredensborg Bolig, Norgesgruppen Eiendom, Johan Johannson Eiendom og Fagerstad Utvikling har inngått avtale om kjøp av 85 utviklingseiendommer fra Telenor. Transaksjonen er ledd i Telenors program for forenkling og modernisering. Brutto eiendomsverdi i transaksjonen er vurdert til 1,4 milliarder kroner.

9. juni 2020

Bistår Nortura i sak om emballasjedesign

Arntzen de Besche har bistått Nortura, som blant annet markedsfører sine produkter under Gilde-navnet, i en sak for Næringslivets konkurranseutvalg. Saken gjaldt Nordfjords ulovlige etterligning av emballasjen på Gilde-produktene ferdigstekte karbonader og kjøttboller. Nortura vant frem i sin klage.

8. juni 2020

Arntzen de Besche har bistått Ice Fish Farm AS i forbindelse med rettet emisjon, nedsalg og opptak til handel på Merkur Market

Fredag 5. juni ble Ice Fish Farm AS tatt opp til handel på Merkur Market, en multilateralt handelsfasilitet (MTF) som drives av Oslo Børs. I forbindelse med noteringen på Merkur gjennomførte Ice Fish Farm en kapitalinnhenting på 301,5 millioner kroner gjennom en rettet emisjon, i tillegg ble det gjennomført et nedsalg på 89 millioner kroner fra eksisterende aksjonærer. Transaksjonen vakte veldig sterk interesse i markedet og ble flere ganger overtegnet.

5. mai 2020

Arntzen de Besche bistår TrønderEnergi

TrønderEnergi kunngjorde den 5. mai at de selger seg ut av NEAS AS. Aksjene selges til KLP og NEAS. TrønderEnergi vil få en positiv likviditetseffekt på i overkant av 660 millioner norske kroner som følge av de ulike transaksjonselementene. Parallelt med at TrønderEnergi selger sine aksjer i NEAS AS, vil TrønderEnergi kjøpe tilbake de 3,6 % av aksjene i TrønderEnergi AS som NEAS eier.

3. desember 2019

Arntzen de Besche bistår i salget av FARA

Den 2. desember 2019 ble det kunngjort at det engelske selskapet Ticketer kjøper teknologiselskapet FARA. FARA er ledende i Norden innenfor elektronisk billettering og produktene selges til blant annet Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia, Ungarn og Sveits.

19. juni 2019

Arntzen de Besche assisted in the IPO of OKEA ASA

OKEA ASA has on 18 June 2019 completed its NOK 362 million initial public offering and listing on Oslo Stock Exchange. Arntzen de Besche is pleased to have assisted the joint global coordinators, Pareto Securities, SEB and Sparebank 1 Markets, in connection with the IPO.