Hopp direkte til innhold

Voldgiftsdom om tilbakebetaling under garanti for verftets forpliktelser i en skipsbyggingskontrakt

I en voldgiftsdom avsagt 5. oktober 2017 ble det Luxembourg-registrerte selskapet Fevamotinico S.à r.l dømt til å betale tilbake et beløp på NOK 107,4 millioner med tillegg av rente og saksomkostninger til Boa IMR AS.

​Boa IMR AS inngikk i januar 2015 en skipsbyggingskontrakt med NorYards Fosen for bygging av et IMR («Inspection, Maintenance and Repair) fartøy. Boa IMR skulle oppkapitaliseres av to selskaper i Boa-Group og morselskapet til NorYards Fosen, det Luxembourg-registrerte selskapet Calexco S.à r.l., hvor Calexco skulle investere tilsammen NOK 104 millioner i kontanter i Boa IMR, og de to selskaper i Boa-Group skulle investere tilsammen NOK 170 millioner. Investeringsforpliktelsene var regulert i en egen investeringsavtale.

Fevamotinico hadde stilt Refund og Performance garanti for NorYards Fosens forpliktelser overfor Boa IMR under skipsbyggingskontrakten. I tillegg hadde partene inngått en «Cross Default» bestemmelse som ga Boa IMR rett til å heve skipsbyggingskontrakten dersom Calexco misligholdte sine investeringsforpliktelser etter investeringsavtalen for Boa IMR. Både Calexco og Fevamotinico er selskaper eid av utenlandske «trusts» som var opprettet av samme person.

Da betalinger fra Calexco uteble, valgte Boa IMR å heve kontrakten og fremme krav om tilbakebetaling av de innbetalingene Boa-Group hadde foretatt så langt fra Fevamotinico under garantien.

Voldgiftsretten konkluderte med at Calexco hadde misligholdt sine plikter etter investeringsavtalen, at Boa IMR hadde rett til å kansellere skipsbyggingskontrakten, og at Fevamotinico er forpliktet til å tilbakebetale Boa-Groups betalinger så langt, med tillegg av renter og sakskostnader.

Arntzen de Besche-advokatene Erlend L. Solberg og Jon Martin Atkinson prosederte saken for Boa IMR AS, med bistand fra Sivert Lund og Kristin Wist.

Kompetanse

Kontaktpersoner