Hopp direkte til innhold

Sudan og Sør-Sudan har signert oljeavtale – AdeB har meglet

Etter mer enn to års forhandlinger signerte presidentene i Sudan og Sør-Sudan den 27. september 2012 i Addis Abeba en oljeavtale samt avtaler om sikkerhet, handel og andre forhold.

Partene i borgerkrigen mellom myndighetene og opprørsbevegelsen SPLA i Sudan inngikk en fredsavtale i 2005, etter 22 år med stridigheter. Fredsavtalen fastsatte at det skulle avholdes folkeavstemning i Sør-Sudan i januar 2011 om mulig løsrivelse fra Sudan. Den afrikanske union oppnevnte i 2009 African Union High Implementation Panel for implementering av fredsavtalen. Panelet har bestått av tidligere president Mbeki fra Sør-Afrika, tidligere president Abubakar fra Nigeria og tidligere president Buyoya fra Burundi. Panelet har ledet forhandlingene og meglingen mellom partene.

Folkeavstemningen i januar 2011 ga et overveldende flertall for løsrivelse, og Sør-Sudan ble etablert som egen stat den 9. juli 2011. Til tross for at partene ikke ble enige om betingelsene for oljetransport gjennom Sudan fortsatte oljeproduksjonen i Sør-Sudan, og transporten frem til Port Sudan, frem til januar 2012 da tillits- og samarbeidsforholdet partene imellom brøt sammen og regjeringen i Sør-Sudan besluttet å stoppe all produksjon.

Oljesektoren har stor økonomisk betydning i begge land. Forut for nedstengningen i januar 2012 utgjorde oljeproveny ca. 98 % av statsinntektene i Sør-Sudan og var også en viktig inntektskilde for Sudan. Begge land har behov for valutainntektene oljen kan gi.

Et norsk ekspertteam innenfor olje har arbeidet med meglingen om en oljeavtale mellom landene. Teamet har bestått av Anders Hannevik (har bodd i Sudan i flere år, nå Rystad Energy), flere medarbeidere fra Arntzen de Besche som blant annet Ole Kirkvaag, Gunnar Gjerde (tidligere ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet), samt Econ Pöyry, senest ved Jørgen Klev. Meglingsarbeidet har pågått i over to år. Forhandlingsmøtene har i særlig grad vært avholdt i Etiopia.

En avtale om de økonomiske hovedparameterne i oljeavtalen ble oppnådd i Addis Abeba den 3. august, mens USAs utenriksminister Hillary Clinton bidro til løsningen i Sør-Sudans hovedstad Juba. Oljeforhandlingene har deretter frem til i dag angjeldt andre temaer som måtte reguleres.

Ut over oljeavtalen har partene nådd frem til avtaler om sikkerhet, deling av statsaktiva og statsgjeld, prosess for avklaring av omstridte grenseforhold, handel samt andre forhold. Enkelte spørsmål ble det ikke oppnådd enighet om, særlig om fremtiden til regionen Abyei (som begge land anser som sitt territorium).

Kompetanse