Hopp direkte til innhold

Storebrand Livsforsikring overtar forsikringsbestanden til Silver Pensjonsforsikring AS uoa

Storebrand Livsforsikring AS har inngått en avtale om å overta forsikringsporteføljene til Silver pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon (Silver). Transaksjonsverdien er i overkant av NOK 10 milliarder og Storebrand betaler et kontantvederlag på NOK 520 millioner. Silvers 20.000 avtaler og NOK 10 milliarder i pensjonsmidler flyttes til Storebrand.

Avtalen forutsetter at ikke over 20 prosent av Silvers kunder kommer med innsigelser mot løsningen innen frist som fastsettes av Silver, samt offentlige godkjenninger. Transaksjonen forventes gjennomført i løpet av januar 2018.

Finansdepartementet vedtok i februar å sette Silver under offentlig administrasjon fordi selskapet ikke oppfylte gjeldende kapitalkrav. Sven Iver Steen, partner i Arntzen de Besche, ble av Finansdepartementet utnevnt som styreleder av administrasjonsstyret i Silver Pensjonsforsikring. Oppgaven var å vurdere om Silver kunne videreføre driften på egne ben, eller om selskapet måtte finne investorer for å kunne fortsette.

I tillegg har flere personer i Arntzen de Besche vært involvert i arbeidet, deriblant Eyvind Sandvik, Lars Horgen Hinze og Stein Ove Solberg. 

Kompetanse

Kontaktpersoner