Hopp direkte til innhold

Steinsvik Group og Aqualine satser sammen

Eierne av de to selskapene, henholdsvis Kverva Technology AS og Frøyaringen AS, kunngjorde 21. november at de har opprettet et nytt selskap som vil eie 100 % av aksjene i Steinsvik Group og Aqualine. Det er forventet at det nye selskapet vil ha en omsetning på i overkant av 1,5 milliarder kroner og 700 ansatte.

Etableringen vil forsterke selskapenes satsning innen utvikling av fremtidens løsninger for oppdrettsnæringen, hvilket har vært hoveddrivkraften bak etableringen av det nye selskapet. Videre vil selskapene utfylle hverandre med hensyn til produkt- og tjenestetilbud, samt geografisk tilstedeværelse. Det er forventet at etableringen vil finne sted så snart nødvendige konkurranserettslige godkjennelser og gjenstående due dilligence-prosesser er fullført.

Både Steinsvik Group og Aqualine vil bestå som egne selskap etter transaksjonen, med en videreføring av dagens lokasjoner og virksomheter.

Arntzen de Besche har bistått Frøyaringen. Teamet har bestått av André Michaelsen, Jon Martin Atkinson, Maria Tanemsmo, Siri van Kervel Røskaft, Ingebjørg Aksnes og Simen Nicolaysen.

Pressemeldingen fra Steinsvik Group er tilgjengelig her.

Kompetanse

Kontaktpersoner