Hopp direkte til innhold

Shell har gjennomført salget av Smart Fuel AS til St1 Nordic Oy

Arntzen de Besche har bistått Shell i salget av sin nedstrømsvirksomhet i Norge. Transaksjonen ble gjennomført 1. oktober 2015.

Salgsavtalen inkluderer bensinstasjonsnettet, industri- og marinemarkedet, samt transport og forsyning. Shells merkevare vil fortsatt være synlig i Norge gjennom en lisensavtale, og Shells drivstoff og smøremidler vil fortsatt bli solgt på alle 404 utsalgssteder som overføres til St1. I tillegg har Shell og St1 gått sammen om å skape Aviation Fuelling Services Norge AS, et joint venture for å selge drivstoff til fly i Norge.
 
Salget ble annonsert i desember 2014 og er nå godkjent av norske konkurransemyndigheter. Som en betingelse for å få overta Smart Fuel, har St1 forpliktet seg til å avhende sine eksisterende St1-stasjoner til en uavhengig kjøper. Flydrivstoff-joint venturet ble godkjent av Europakommisjonen i juni 2015.
 
AdeBs team har blant annet bestått av Per André DagsletStein Ove Solberg (Europa- og konkurranserett), Anders Voje Heieren (Skatt og avgift) og Sven Iver Steen (Arbeidsrett).

Kompetanse

Kontaktpersoner