Hopp direkte til innhold

Point Resources AS har gjennomført oppkjøpet av ExxonMobils egenopererte aktivitet i Norge – Arntzen de Besche bistod långiverne

Det HitecVision eide oljeselskapet Point Resources AS gjennomførte 1. november 2017 oppkjøpet av ExxonMobils egenopererte aktivitet i Norge. Ved oppkjøpet blir Point Resources AS en av de største uavhengige olje og gass produsentene på norsk sokkel. Produksjon i 2016 fra de kombinerte feltene var på ca. 60.000 fat (av olje og oljeekvivalenter) pr. dag, hvorav ca. 54.000 fat ble produsert på ExxonMobil opererte felter.

Oppkjøpet ble blant annet finansiert gjennom en økning av Point Resources AS sin eksisterende reservebaserte lånefasilitet (RBL) fra USD 150 millioner til USD 700 millioner.

Arntzen de Besche har bistått långiverne, inkludert BNP Paribas som underwriter, bookrunner og dokumentasjonsbank, og DNB Bank ASA som agent.

Arntzen de Besche sitt team har bestått av blant annet Atle Stensrud, Anders Rødland og Rune Tjomsås Andersen. 

Kompetanse

Kontaktpersoner