Hopp direkte til innhold

Frifinnelse for foretaksstraff etter arbeidsulykke

Sand- og pukkprodusenten NorStone AS ble i desember 2018 frifunnet for foretaksstraff i Gulating lagmannsrett.

Påtalemyndigheten hadde ilagt selskapet et forelegg etter en fallulykke i februar 2015. En ansatt hadde beveget seg ut på en tetning på toppen av en silo, som ikke var ment å gå på. Den ansatte falt gjennom tetningen og døde som følge av fallet.

Lagmannsrettens bestemmende mindretall kom til at det ikke forelå en objektiv overtredelse av arbeidsmiljølovgivningen, herunder kravet til skriftlig instruks i § 3-2 (3), kravet til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i § 4-1, samt kravet til risikovurdering i internkontrollforskriften § 5 nr 6.

Påtalemyndigheten anket den frifinnende dommen fra lagmannsretten, men saken ble nektet fremmet av Høyesterett den 15. februar 2019. 

NorStone har dermed oppnådd en endelig frifinnelse for anklagene ganske nøyaktig fire år etter at ulykken skjedde. NorStone er også frifunnet for oppreisningskravet fra de etterlatte.

Monica Furustøl prosederte saken for NorStone AS for Gulating lagmannsrett. 

Kompetanse