Hopp direkte til innhold

Høyesterettsdom avklarer rekkevidden av aksjonærenes ansvar ved utdeling av likvidasjonsutbytte

Høyesterett avsa 16. oktober 2018 en prinsipiell dom som avklarer rekkevidden av ansvaret aksjonærer (og medlemmer av avviklingsstyret) har ved utdeling av såkalt likvidasjonsutbytte. Arntzen de Besche ved Andreas Nordby representerte Overføringsavtalens Sikringsordning som vant saken i Høyesterett.

Aksjeloven 16-9 bestemmer at det for et selskap som er besluttet og meldt oppløst og hvor kreditorfristen på seks uker er ute, kan betales ut likvidasjonsutbytte uten hensyn til aksjelovens regler om bunden egenkapital mv. Utdeling av likvidasjonsutbytte medfører imidlertid at aksjonærene er solidarisk ansvarlige på objektivt grunnlag for eventuelle udekkede forpliktelser inntil verdien av det vedkommende aksjonær har fått utdelt som likvidasjonsutbytte, jf. aksjeloven § 16-12.

Høyesterett har i dommen gitt Overføringsavtalen Sikringsordning medhold i sitt syn om at enhver utdeling som skjer etter utløpet av kreditorfristen, er å anse som likvidasjonsutbytte som aksjonærene har et objektivt ansvar for. Høyesterett har blant annet lagt vekt på at dette gir en klar regel som er enkel å praktisere.

I 2015 var det over 5000 selskaper som ble slettet i Foretaksregisteret, og dommen vil kunne ha stor praktisk betydning for utdelinger som foretas i forbindelse med avviklingen.

Kompetanse

Kontaktpersoner