Hopp direkte til innhold

Forvalteroppdrag for Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet har oppnevnt advokat Stein Ove Solberg som forvalter for oppfølgning og kontroll med tilsynets vedtak V2012-10 der Mekonomen AB (publ) sitt erverv av Meca Scandinavia AB ble godkjent på vilkår.

Konkurransetilsynet la i vedtaket til grunn at oppkjøpet ville føre til en vesentlig begrensning av konkurransen i markedet for grossisters salg av reservedeler til uavhengige verksteder. Tilsynet fant imidlertid at et sett av adferdsregulerende tiltak var egnet til å avhjelpe konkurranseproblemene, slik at oppkjøpet kunne godkjennes. Forvalters oppgave er å føre kontroll med at vilkårene for eksempel om leveringplikt på ikke-diskriminerende vilkår følges og å rapportere regelmessig til Konkurransetilsynet. 

Kompetanse

Kontaktpersoner