Hopp direkte til innhold

Bisto Norsk Industri og Norges Rederiforbund

Arntzen de Besche var engasjert av Norsk Industri og Norges Rederiforbund til å utrede det EØS-rettslige handlingsrommet for Eksportfinans sin virksomhet.

Utredningen omhandler en vurdering av (1) kapitaldekningsdirektivet § 2  som gir norske myndigheter mulighet for å søke unntak fra direktivets anvendelsesområde for hele Eksportfinans som sådan og (2) muligheten for å unnta Eksportfinans sine store engasjementer fra direktivets § 113 (4) e.

Vår utredning konkluderer med at norske myndigheter har et betydelig handlingsrom som ligger uutnyttet.

Kompetanse