Hopp direkte til innhold

Bisto National Grid

AdeB har bistått National Grid i forbindelse med etablering av samarbeidsavtale med Statnett SF for en mellomlandsforbindelse mellom Norge og England.

Partene planlegger å bygge verdens lengste kraftforbindelse mellom Kvilldal i Norge og Blyth i England. Forbindelsen er ventet å stå ferdig i 2020 med en kapasitet på 1 400 MW. Konsesjonssøknad ble levert til Olje- og energidepartementet 15. mai. Les mer om saken her.

Kompetanse

Kontaktpersoner