Hopp direkte til innhold

Bisto Landbruks- og matdepartementet

Arntzen de Besche har bistått Landbruks- og matdepartementet i implementeringen av e-sporingsløsningen.

Konkret bisto Arntzen de Besche departementet med å vurdere det EØS-rettslige handlingsrommet for etablering av pilotvirksomheter som skal markedsteste den tilgjengelige teknologien. 

Her kan du lese mer om e-sporingsprosjektet.

Kompetanse