Hopp direkte til innhold

Bisto avviklingsboet til Glitnir

Arntzen de Besche har bistått avviklingsboet til den tidligere islandske banken Glitnir hf. i et søksmål anlagt mot den tidligere datterbanken BN Bank ASA.

Saken gjaldt berettigelsen av tre motregninger på til sammen NOK 242 mill som BN Bank foretok mot Glitnirs bankinnskudd. Bankinnskuddene besto av låneinnbetalinger fra norske låntakere og var samlet på konto i BN Bank som følge av flere arrester som ble tatt høsten 2008 i Glitnirs aktiva i Norge.

Oslo tingrett ga Glitnir medhold i at BN Bank var uberettiget til å motregne 213 av 240 mill NOK. Dersom dommen blir stående har Glitnir derfor krav på tilbakebetaling av ca NOK 255 mill som vil gå til fordeling mellom fordringshaverne i boet.

Les dommen fra Oslo Tingrett.

Kompetanse

Kontaktpersoner