Hopp direkte til innhold

Bisto Asker Brygge AS

Arntzen de Besche har bistått Asker Brygge AS i en prosess for EFTA-domstolen knyttet til en eiendomsoverdragelse i Asker kommune.

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har kommet til at Asker Brygge har betalt for lite for den aktuelle eiendommen. Følgelig differanse utgjør offentlig støtte som er pålagt tilbakebetalt til Asker kommune. Asker Brygge har anket avgjørelsen inn til EFTA-domstolen med påstand om at ESAs vedtak er ugyldig, basert på uriktig anvendelse av EØS-avtalen artikkel 61(1). Dom ventes i første halvår 2012.

Sakens dokumenter finnes på www.eftacourt.int.

Kompetanse