Hopp direkte til innhold

Bistår Enova SF

Enova SF (Enova) har utløst opsjonen på å samarbeide med Arntzen de Besche for ytterligere to år.

Begge parter er godt fornøyd med samarbeidet og gir hverandre betydelig merverdi. Arntzen de Besche bistår Enova særlig innenfor området offentlig støtte. Her har Enova innenfor de siste to årene notifisert til EFTAs overvåkningorgan (ESA) 12-15 større industriprosjekter for godkjennelse. Dette er større vindkraftprosjekter, energigjenvinningsprosjekter i industrien, utbygging av fjernvarme samt støtte til teknologiutvikling.

Les mer om Enova på www.enova.no.

Kompetanse