Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche har bistått Unity Invest AS i forbindelse med oppkjøpet av Solvang ASA

Unity Invest AS gjennomførte 9. januar 2018 oppkjøpet av LPG-rederiet Solvang ASA, notert på Oslo Børs. Oppkjøpet verdsetter Solvang ASA til NOK 813,5 millioner.

Oppkjøpet ble gjennomført som et frivillig tilbud fremsatt av Unity Invest AS, på vegne av et oppkjøpskonsortium bestående av enkelte eksisterende aksjonærer i Solvang, herunder blant andre Steensland-familien. Etter gjennomført oppkjøp kontrollerer Unity Invest 97,15% av aksjene i Solvang og har meddelt en intensjon om å tvangsinnløse resterende aksjer før fremsettelse av søknad om strykning fra Oslo Børs.

Arntzen de Besche var juridisk rådgiver til Unity Invest i tilknytning til oppkjøpet. 

Kompetanse

Kontaktpersoner