Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche har bidratt i idéstudien om mulig fullskala CO2-håndteringsprosjekt i Norge

4. mai 2015 overleverte Gassnova utredning av mulig fullskala CO2-håndteringsprosjekt i Norge til Olje- og energidepartementet.

Gassnova er et statseid selskap med formål å legge til rette for statens deltakelse i CO2-prosjekter, samt finne løsninger for å sikre at CCS-teknologi (Carbon Captures and Storage) utvikles og integreres som et effektivt middel for reduksjon av klimagassutslipp. Studien konkluderer med at det er flere industrielle aktører som er villig til å studere mulighetene for CCS videre, avhengig av hvilket rammeverk og under hvilke betingelser som fastsettes av regjeringen. Trykk her for mer informasjon.

Arntzen de Besche har bidratt i studien ved å kartlegge og analysere det juridiske lovverket for CSS, nasjonalt og internasjonalt. AdeB har også bidratt med å vurdere, samt utarbeide og foreslå ulike forretningsmodeller.

Medarbeidere i Arntzen de Besche som har arbeidet med denne saken har blant annet vært Espen Bakken (Europa og konkurranserett) og advokat Ronny Rosenvold.

Kompetanse