Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche bistod PricewaterhouseCoopers i rettssak for Oslo tingrett

Oslo tingrett avsa 29. november 2018 dom i «Iseveien-saken» der PricewaterhouseCoopers («PwC»), representert av Arntzen de Besche, ble frifunnet for et erstatningskrav på 22 millioner kroner. PwC ble også tilkjent sakskostnader på 7 millioner kroner.

Saken gjaldt PwCs revisjon av årsregnskapene til selskapet Iseveien Bilinnredning AS for årene 2011, 2012 og 2013. Bertel. O Steen Østfold AS hadde over lang tid levert bilchassis til Iseveien Bilinnredning AS på kreditt uten sikkerhet og tapte nesten samtlige fordringer for leverte biler da Iseveien Bilinnredning AS gikk konkurs i desember 2014. Kredittgivningen var bevirket av Bertel O. Steen Østfolds to daglige ledere – og det ble hevdet at øvrige personer (bl.a. styret) i Bertel O. Steen Østfold AS ikke var klar over, eller burde vært klar over, hva som skjedde. Bertel O. Steen Østfold AS krevde derfor sitt tap dekket av PwC, under henvisning til at det forelå uaktsom revisjon for samtlige regnskapsår hos Iseveien. 

PwC ble frifunnet på flere selvstendige punkter: Passiv identifikasjon mellom de daglige lederne og Bertel O. Steen, uvesentlighetslæren og manglende årsakssammenheng for øvrig. 

Hovedforhandlingen gikk over 15 dager fra 1. - 19. oktober. Arntzen de Besche sitt team bestod av Terje Granvang, Eivind Tandrevold og Eirik Nakstad. 

 

Kompetanse

Kontaktpersoner