Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche bistår TrønderEnergi i sammenslåing av nettselskaper

TrønderEnergi AS og NTE AS melder 16. oktober at styrene i de to selskapene er enige om å etablere et felles midt-norsk nettkonsern. Det nye selskapet blir Norges nest største nettselskap basert på antall kunder og vil fra starten ha omlag 250 000 kunder.

NTE og TrønderEnergi vil hver for seg eie 40 % av aksjene i det nye selskapet, mens KLP eier 20 %. KLP har siden 2011 vært eier i TrønderEnergi Nett.

Samlet nettkapital er omtrent 5,4 milliarder NOK.

Pressemelding fra TrønderEnergi er tilgjengelig her.

Kompetanse

Kontaktpersoner