Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche bistår TrønderEnergi i salg av selskap og fusjoner

28. februar kunngjorde TrønderEnergi AS salget av sin strømsalgsvirksomhet, organisert i selskapet TrønderEnergi Marked AS, til Fjordkraft. Videre har styrene i NTE Holding AS og TrønderEnergi AS blitt enige om hovedprinsippene for etablering av et felles nettkonsern bestående av virksomhetene i NTE Nett og TrønderEnergi Nett.

Salg av strømssalgsvirksomheten

- Etter en lengre tids strategiprosess har vi konkludert med at TrønderEnergis særegenheter og kompetansefortrinn i fremtiden best utnyttes på ekspertise og spisskompetanse innen nye energiløsninger til blant annet bedriftsmarkedet, og i mindre grad til rent strømsalg i privatmarkedet, sier Olav Sem Austmo, økonomi- og finansdirektør i TrønderEnergi.

Avtalen forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

Arntzen de Besche bistår TrønderEnergi i salgsprosessen. 

Pressemelding fra TrønderEnergi er tilgjengelig her.

Etablering av felles nettkonsern

Styrene i NTE Holding AS og TrønderEnergi AS er enige om hovedprinsippene for etablering av et felles nettkonsern bestående av virksomhetene i NTE Nett og TrønderEnergi Nett.

Målsetningen er å etablere et av Norges største, mest effektive og kompetente nettselskap, som vil bidra til en strømforsyning i Midt-Norge med høy leveringssikkerhet og en konkurransedyktig nettleie.

Et felles nettkonsern vil fra starten av ha en samlet nettkapital på omtrent 4,7 milliarder kroner og mer enn 230 000 kunder. Selskapet vil være Norges 3. største nettselskap basert på nettkapital.

Arntzen de Besche bistår TrønderEnergi og TrønderEnergi Nett i denne prosessen. 

Pressemeldingen fra TrønderEnergi er tilgjengelig her.

Kompetanse

Kontaktpersoner