Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche bistår TrønderEnergi AS i kapitalforhøyelse

TrønderEnergi AS har besluttet og er i ferd med å gjennomføre en kapitalforhøyelse stor MNOK 600, rettet mot KLP. Dette er en av de største finansielle investeringer i norsk kraftbransje hittil, og har til formål å gi TrønderEnergi AS finansiell handlefrihet til å forfølge strategiske muligheter innenfor konsernets kjernevirksomhet, særlig innenfor utbygging av vindkraft.

Arntzen de Besche bistår selskapet i alle faser i forbindelse med kapitalforhøyelsen. Arntzen de Besche's team har bestått av Steffen G Rogstad og Jon Martin Atkinson.

Kontaktpersoner