Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche bistår SINTEF i etablering av såkornfond

SINTEF kunngjorde denne uken at de etablerer et såkornfond på 500 millioner for start-up bedrifter. Det nye såkornfondet får navnet SINTEF Venture V og skal bidra til økt kommersialisering av forskningsresultater. Fondet vil investere i og utvikle nye bedrifter som baserer sin virksomhet på teknologi med utspring i forskningsmiljøene ved SINTEF og NTNU.

Arntzen de Besche har vært juridisk rådgiver i alle deler av prosessen – fra planlegging, kontraktsutforming forhandlinger med aktørene til closing. 

European Investment Fund (EIF) og en rekke private, norske investorer deltar i fondet. Dette er andre gang EIF investerer i Norge og AdeB har vært rådgiver begge ganger.

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.

Mer informasjon om fondet er tilgjengelig her.

Kontaktpersoner