Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche bistår NTS ASA

NTS ASA har inngått avtale med MNH Holding AS om kjøp av 45,18 % av aksjene i det islandske oppdrettsselskapet Fiskeldi Ausfjarda hf.

Kjøpesummen avhenger av tildelt konsesjonsvolum for oppdrett av laks på Island, og øker lineært i forhold til tildelt konsesjonsvolum til Fiskeldi Ausfjarda. Dersom selskapet oppnår et økt tildelt konsesjonsvolum i løpet av en periode på 10 år fra gjennomføringsdato, vil den samlede kjøpesummen stegvis kunne øke til maksimalt NOK 294 millioner ved 24000 tonn eller høyere.

Teamet i Arntzen de Besche har bestått av Steffen G. Rogstad og Jon Martin Atkinson. 

Børsmeldingen fra NTS ASA er tilgjengelig her.

Kompetanse

Kontaktpersoner