Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche bistår NTS ASA i kjøp av aksjer i Norway Royal Salmon

NTS ASA («NTS») kunngjorde i dag, den 23. november 2020, at de har inngått avtale om kjøp av aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS») og Havbruksinvest AS.

Midt-Norsk Havbruk AS («MNH»), som er et heleid datterselskap av NTS, kjøper Måsøval Eiendom AS og Måsøval Fishfarm AS sine 5 573 111 aksjer i NRS samt Måsøval Eiendom AS sine 1051 aksjer i Havbruksinvest AS. Aksjene overdras med oppgjør i form av aksjer i Ice Fish Farm AS. MNH har videre rett på et tilleggsvederlag på 150 millioner kroner for det tilfelle Ice Fish Farm AS innen 31.12.2022 oppnår et konsesjonsvolum, inkl. dagens konsesjoner på minimum 24 000 tonn.

Kjøpesummen for aksjene i NRS er fastsatt på bakgrunn av sluttkurs per 20. november, noe som innebærer en kjøpesum på totalt 1 164 780 199 kroner. Kjøpesum for aksjene i Havbruksinvest er satt til 139 624 330 kroner, og kjøpesum for aksjene i Ice Fish Farm er satt til 1 304 404 529 kroner.

NTS får gjennom transaksjonen en eierandel i NRS på ca 29 %.

Se mer i børsmeldingen fra NTS.

Teamet fra Arntzen de Besche har bestått av Jon Martin Atkinson, Steffen G. Rogstad, Marianne Sahl Sveen, Stein Ove Solberg og Maria B. Tanemsmo.

Kompetanse

Kompetanse

Kontaktpersoner