Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche bistår i forbindelse med opprettelse av nytt oljeselskap

8. juni ble opprettelsen av det nye oljeselskapet Edge Petroleum AS kunngjort.

Det private investeringsselskapet Elliott Management Corporation har forpliktet seg til å investere 500 millioner dollar, rundt 4,2 milliarder kroner, i Edge Petroleum. Det gjør investeringen til et av de største beløpene som er allokert til oppstarten av et nytt oljeselskap i Nordsjøen.

Hovedsatsingen til Edge Petroleum vil være å kjøpe andeler i felt som er på vei til eller under utbygging, både innen olje og gass.

Arntzen de Besche har bistått Edge Petroleum i forbindelse med opprettelsen. Teamet har vært ledet av Per A. Dagslet som har vært assistert av et kjerneteam bestående av Lars Horgen Hinze, Anders Bugge Simonsen, Pål A. Reinertsen, Anders Heieren og Karl Erik Navestad. 

Kompetanse

Kontaktpersoner