Hopp direkte til innhold

AdeB lager evalueringsrapport om varslingsbestemmelsene for Arbeids- og Sosialdepartementet

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling kom i 2007 og forutsetningen var at reglene skulle evalueres etter en tid. AdeB har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet gjennomgått og analysert rettspraksis og Sivilombudsmannens praksis om varsling. Rapporten er del av den samlede rapporten om varsling som ble kunngjort av departementet i juni 2014.

Et hovedfunn i rapporten er at antallet saker for domstolene har økt betydelig etter at arbeidsmiljøloven fikk regler om varsling. En forklaring på dette kan være økt kunnskap om retten til å varsle om kritikkverdige forhold blant arbeidstakere, arbeidsgivere, tilsynsmyndigheter, advokater og domstoler.

 Les rapporten her.

Kompetanse